Tisztelt Érdeklődő!
Ha elküldi számunkra a tervezendő házzal kapcsolatos elképzeléseit, igényeit és a telek paramétereit, komplett árajánlatot készítünk Önnek.

Tervező irodánk díjszabása 2019.06-tól:

ÉPÍTÉSZ TERVEZÉSI DÍJ

Összes hasznos (nettó) alapterületre számolva: 4000 Ft/nm-től
A tervezési díjat befolyásoló tényezők:
– lejtős telek, támfalak, terepviszonyok tervezése
– főépítészi konzultáció szükséges a bejelentéshez
– különleges tervezési feladat

Az építész tervdokumentáció tartalma:
– Helyszínrajz 1:500
– Kitűzési helyszínrajz 1:200
– Utcakép 1:200
– Eltérő szintek alaprajzai 1:100
– Metszetek 1:100
– Homlokzatok 1:100
– Építészeti műszaki leírás
– Számítások (beépítési, építménymagasság, zöldfelület, szintterület)
– Látványterv: a ház homlokzati bemutatása fotó-realisztikus képek segítségével
Az építész tervezési díj magában foglalja a tervdokumentáció elkészítését a Magyar Építész Kamara
2016. aug. 5-én kiadott szabályzata szerint, a látványterv elkészítését, a szakági tervezőkkel és az
önkormányzattal, szükség esetén a szakhatóságokkal történő egyeztetéseket, valamint a terv beadását.

TERVEZŐI MŰVEZETÉS DÍJA

180 000 Ft, amely tartalmazza a kivitelezési folyamat során kötelező hat művezetési alkalmat
és a hozzájuk kapcsolódó elektronikus naplóba történő eseti bejegyzéseket.

SZAKÁGI MÉRNÖKI DÍJAK

A komplett tervdokumentációt a szükséges szakági mérnökökkel együttműködve készítjük el,
a tervezési folyamatot az építész-tervező koordinálja.

A bejelentési tervdokumentációhoz szükséges szakági munkarészek tartalma:
– Tartószerkezeti kiviteli terv: számítások és műleírás
– Gépész terv: épületgépész elrendezési rajz, műleírás, energetikai számítás, gázellátás tervezés
és engedélyeztetés, kéményméretezés, árazatlan költségvetés
– Villamos terv: elektromos tervrajzok, árambekötés közműterv, műleírás, árazatlan költségvetés
– Építész árazatlan költségvetés kiírás
Az engedélyezési tervdokumentációhoz szükséges szakági munkarészek tartalma:
– Tartószerkezeti műleírás engedélyezési tervhez
– Energetikai számítás
– Tűzvédelmi műleírás
A szakági munkarészekre a tervezési feladat ismeretében tudunk árajánlatot adni.

EGYÉB KÖLTSÉGEK, DÍJAK

Geodéziai felmérés
Földhivatali térképmásolat
Közműcsatlakozási kiviteli tervek
Szükség esetén: talajmechanikai szakvélemény, közútcsatlakozási terv